تبلیغات
ツ sefareshate chocolate girl ツ - صفحه ی ورودی(new)
ღتوهم میتونی شیک ترین وب رو داشته باشیــــ ـــ ــــــღ
باربی:<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/74197983817939468528.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">وینکس:

 

<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/18573179078871752468.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;"><div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/09737200560787114389.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">
تینکربل:<div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/13689853111073322542.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;"><div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/82609268071531912898.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;"><div
 id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a
onclick="document.getElementById('main_p').style.display =
'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';"
href="#"><img src="http://8pic.ir/images/37521830333190951939.jpg"
border="0"></a></div><div id="main_p" style="display:
none;">
حالا دو تا صفحه ی ورودی که کدشون قیمت داره و قیمتش 5نظر+گذاشتن بنر نوشته ایم هست!
تینکربل:

اینم باربی: